Plugin bảng tính vay

Bang Tinh Lai Suat Tien Vay

Plugin tính toán lãi suất thích hợp áp dụng cho các website liên quan tới vay tiền, vay vốn như là bất động sản, mua bán ô tô, mua bán các sản phẩm giá trị cao. Plugin áp dụng đơn giản chỉ cần gắn [shortcode] vào nơi cần hiển thị là đã có thể hoạt động.

Bang Tinh Lai Suat Tien Vay

Phương pháp tính lãi suất

Plugin trả kết quả theo 2 phương thức thanh toán phổ biến là:

1. Thanh toán theo dư nợ giảm dần

  • Tiền gốc hàng tháng = số tiền vay/số tháng vay.
  • Tiền lãi tháng đầu = số tiền vay x lãi suất vay theo tháng.
  • Tiền lãi các tháng tiếp theo = số tiền gốc còn lại x lãi suất vay.
  • Thanh Toan Theo Du No Giam Dan

2. Thanh toán đều hàng tháng

  • Tiền lãi hàng tháng = dư nợ gốc x lãi suất vay/thời gian vay.
Thanh Toan Deu Hang Thang
Link download

Nguồn:

Plugin này được phát triển bởi Vũ đức hồng pinker. Cảm ơn bạn đã chia sẻ kinh nghiệm lan tỏa đến cộng đồng.

 

7 thoughts on “Plugin bảng tính vay

  1. Generate High-Quality Posts says:

    A secret weapon for anyone who needs content. I dont need to tell you how important it is to optimize every step in your SEO pipeline. But unfortunately, its nearly impossible to cut out time or money when it comes to getting good content. At least thats what I thought until I came across Article Forge. Built by a team of AI researchers from Stanford, MIT, Carnegie Mellon, Harvard, Article Forge is an AI content writer that uses deep learning models to research, plan out, and write entire articles about any topic with the click of a button. Their team trained AI models on millions of articles to teach Article Forge how to draw connections between topics so that each article it writes is relevant, interesting and useful. All their hard work means you just enter a few keywords and Article Forge will write a complete article from scratch making sure every thought flows naturally into the next, resulting in readable, high quality, and unique content. Put simply, this is a secret weapon for anyone who needs content. I get how impossible that sounds so you need to see how Article Forge writes a complete article with the Click Here:👉 https://bit.ly/3Cnrtoh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Gọi điện ngay