Hướng dẫn chèn thêm thông tin sản phẩm / người mua hàng / số điện thoại vào trang quản lý đơn hàng WooCommerce

Hướng dẫn cách làm như sau, bạn chèn đoạn mã bên dưới vào themes/tentheme/functions.php

Sau khi chèn xong bạn vào trang quản lý đơn hàng sẽ có kết quả chi tiết như ảnh.

Hình ảnh Chèn Số điện Thoại Trong Woô

Nguồn:#wpvnteam COP

5 thoughts on “Hướng dẫn chèn thêm thông tin sản phẩm / người mua hàng / số điện thoại vào trang quản lý đơn hàng WooCommerce

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Gọi điện ngay